Levering af halm / blandingshalm

Levering af halm / blandingshalm

Leverandøroplysninger

Tilmelding

Fyringssæson 2022/2023 med tillæg for 2-årige kontrakter.Prækvalifikation
Opbevaring og behandling af data
Persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik
Betingelser

Tilmelding er gyldige forudsat at de er MEC – BioHeat&Power A/S i hænde inden tidsfristen udløber (24. juni kl. 08.00).