HVAD SKAL JEG GØRE, NÅR JEG FLYTTER?

Når du flytter, skal du sørge for at aflæse dine målere, så vi kan lave en opgørelse over dit forbrug, inden den nye lejer/ejer flytter ind.

Du skal give os besked senest 3 dage før du flytter, sådan at elleverandøren kan nå at standse indkøb og levering af strøm. Du skal også give besked senest 3 dage før om det nye sted du flytter ind.

For at der ikke skal opstå tvivl om, hvem der skal betale hvad, kan du eventuelt udfylde dette skema, hvor du (fraflytter) og den nye ejer eller lejer (tilflytter) skriver under på, at aflæsningerne er korrekte.

Bemærk

Den, der flytter, hæfter for forbruget, indtil framelding er sket til Vestforsyning.

Når du har udfyldt og sendt flytteformularen eller flytte-skemaet afregner vi dit forbrug og registrerer den nye lejer/ejer i vores kundesystem.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular, på mail kundeservice@vestforsyning.dk eller ringe på tlf. 96 12 74 60.

Tag os med når du flytter

Vidste du at du kan tage din elaftale med, når du flytter – også selvom det er til en anden kommune? Kontakt os via enten

- og hør mere. Det kan ikke være nemmere!

Kontakt os


 

Fuldmagt ved valg af elselskab

I forbindelse med indflytning, er her fuldmagt ved valg af elselskab.

Meld flytning

Forbrugsadresse

Oplysninger om dig

Oplysning om fraflytter

Oplysning om tilflytter

Husk at angive begge, hvis der er flere tilflyttere

Elmåler

Vandmåler

Varmemåler

HUSK at udfylde alle tre målinger - kWh, m3 og timer

Dato

VEJLEDNING FOR BOLIGEJERE, EJENDOMSMÆGLERE OG ADVOKATER

For alle forsyningsarter gælder, at fraflytter hæfter for forbruget, indtil leverandøren har fået besked om ejerskifte/flytning. Derfor er det en god idé, at have en klar aftale mellem fraflytter og tilflytter om en skæringsdato, hvor forbrugsmålerne bliver aflæst. Herefter hæfter tilflytter for forbruget.

For at undgå tvivl, kan de to parter med fordel underskrive aflæsningsskemaet for at bekræfte, at aflæsningerne er korrekte.

Flytning af elforsyningen kræver, at du først finder ud af, hvem der er fraflytters el-leverandør. Navnet på el-leverandøren fremgår af fraflytters elregning.

Vestforsyning A/S er medejer af Scanenergi Elsalg A/S (også kendt under navnet Sinus Energi). Det betyder, at vi kan hjælpe med at håndtere flytning hos denne el-leverandør, evt. samtidig med flytning af øvrige forsyningsarter.

HUSK AT MELDE FLYTNING RETTIDIGT, for elleverandøren kan som udgangspunkt ikke flytte kunder med tilbagevirkende kraft - ikke af manglende vilje, men fordi elforsyningsloven og dermed IT-systemerne ikke tillader det!

Inden for de første 3 dage efter flyttedatoen, kan det dog lade sig gøre at justere flyttedatoen, hvis du alligevel skulle være lidt for sent ude.

 

Flytning skal anmeldes senest 3 dage før flytning.

Hvis du melder flytning for sent, kommer fraflytter til at hæfte for en del af forbruget. Hvis det sker, skal fra- og tilflytter af afregne indbyrdes.

Print flytteaflæsning (PDF)

Download PDF til flytteaflæsning. Når du har udfyldt skemaet, kan du sende det til Vestforsyning, Nupark 51, 7500 Holstebro eller scanne det ind og sende på kundeservice@vestforsyning.dk.

Skema til flytteaflæsning

VEJLEDNING FOR LEJERE

Inden du melder flytning, skal du først kontakte din udlejer (f.eks. boligselskabet) for at få lavet en aftale om, hvornår forbrugsmålerne skal aflæses. Din udlejer kan også fortælle dig, om du selv skal melde flytning til forsyningsselskabet, eller om udlejeren klarer det for dig, f.eks. via en fuldmagt.

I udlejningsejendomme er det ofte kun elforsyningen, som kræver en flytteanmeldelse. Resten klares indbyrdes mellem dig og din udlejer.

For alle forsyningsarter gælder det normalt, at fraflytter hæfter for forbruget, indtil leverandøren har fået besked om ejerskifte/flytning. Derfor er det en god idé at have en klar aftale med din udlejer om en skæringsdato, hvor forbrugsmålerne bliver aflæst, hvorefter udlejeren eller den nye lejer hæfter for forbruget.

For at undgå tvivl, kan du og din udlejer med fordel underskrive aflæsningsskemaet for at bekræfte, at aflæsningerne er korrekte.

Flytning af elforsyningen kræver, at du først finder ud af navnet på din nye el-leverandør. Navnet på el-leverandøren fremgår af din elregning.

HUSK AT MELDE FLYTNING RETTIDIGT, for el-leverandøren kan som udgangspunkt ikke flytte kunder med tilbagevirkende kraft - ikke af manglende vilje, men fordi elforsyningsloven og dermed IT-systemerne ikke tillader det!

Inden for de første 3 dage efter flyttedatoen, kan det dog lade sig gøre at justere flyttedatoen, hvis du alligevel skulle være lidt for sent ude.

Flytning skal anmeldes senest 3 dage før flytning.

Hvis du melder flytning for sent, kommer du til at hæfte for en del af forbruget. Det vil så være op til udlejer og lejere at afregne indbyrdes.

Når en lejer melder fraflytning fra et lejemål, opsiges elaftalen med Vestforsyning. Hvis den nye lejer ikke har valgt en elleverandør, tilmeldes udlejeren/boligselskabet på adressen. De får tilsendt et velkomstbrev fra Vestforsyning, hvor det fremgår, hvilken adresse, der er tale om.

Når der er en ny lejer til lejemålet, skal udlejer/boligselskab, informere Vestforsyning, eller en anden elleverandør, om dette. Udlejer/boligselskab kan også bede den nye lejer om at kontakte den ønskede elleverandør.

Hvis den person, som flytter fra lejligheden, har opsagt sin elforsyning, inden lejekontraktens udløb, skal udlejer/boligselskab og lejer afregne indbyrdes, for det forbrug der har været fra elaftalen er opsagt til den dato, hvor lejekontrakten udløber.

VEJLEDNING FOR BOLIGSELSKABER OG PRIVATE UDLEJERE

Udlejer kan foretage flytning på vegne af lejeren, hvis der foreligger en fuldmagt. Nogle udlejere vælger at aftale en standard-fuldmagt med lejeren som en del af lejekontrakten.

For nogle lejemål afregner lejeren visse forsyningsformer direkte med udlejeren, hvorefter udlejer afregner samlet for hele forbrugsadressen (f.eks. en udlejningsejendom). I sådanne ejendomme er det typisk kun elforsyningen, som kræver en flytteanmeldelse. Resten klares indbyrdes mellem lejer og udlejer.

For alle forsyningsarter gælder, at fraflytter hæfter for forbruget, indtil leverandøren har fået besked om ejerskifte/flytning. Derfor er det en god idé at have en klar aftale mellem fraflytter og tilflytter om en skæringsdato, hvor forbrugsmålerne bliver aflæst. Herefter hæfter tilflytter for forbruget.

For at undgå tvivl, kan de to parter med fordel underskrive aflæsningsskemaet for at bekræfte, at aflæsningerne er korrekte.

Flytning af elforsyningen kræver, at du først finder ud af, hvem der er fraflytters el-leverandør. Navnet på el-leverandøren fremgår af fraflytters elregning.

Vestforsyning A/S er medejer af Scanenergi Elsalg A/S (også kendt under navnet Sinus Energi). Det betyder, at vi kan hjælpe med at håndtere flytning hos denne el-leverandør, evt. samtidig med flytning af øvrige forsyningsarter.

HUSK AT MELDE FLYTNING RETTIDIGT, for el-leverandøren kan som udgangspunkt ikke flytte kunder med tilbagevirkende kraft - ikke af manglende vilje, men fordi elforsyningsloven og dermed it-systemerne ikke tillader det!

Inden for de første 3 dage efter flyttedatoen, kan det dog lade sig gøre at justere flyttedatoen, hvis du alligevel skulle være lidt for sent ude.

Flytning skal anmeldes senest 3 dage før flytning.

Hvis du melder flytning for sent, kommer fraflytter til at hæfte for en del af forbruget. Hvis det sker, er det op til til- og fraflytter af afregne indbyrdes.

Når en lejer melder fraflytning på et lejemål, men den nye lejer endnu ikke har valgt en elleverandør, sker der i første omgang det, at udlejer/boligselskab bliver tilmeldt på adressen. Herefter modtager denne et velkomstbrev, hvor det fremgår, hvilken adresse vedkommende er blevet tilmeldt på.

Hvis der er en ny lejer til lejemålet, er det op til udlejer/boligselskab at informere elleverandøren om dette eller bede lejeren kontakte den elleverandør, vedkommende ønsker at købe strøm fra.

Hvis fraflytter har frameldt sig sin elleverandør før lejekontraktens udløb, er det op til udlejer og lejer at afregne indbyrdes for elforbruget i perioden (fra den dato elaftalen er opsagt til den dato, hvor lejekontrakten udløber).

Hvis den gamle lejer husker at melde flytning, men den nye lejer ikke har valgt en el-leverandør, så bliver der - trods alt - ikke lukket for strømmen. Der sker i første omgang det, at lejemålet automatisk bliver tilmeldt den el-leverandør, som har forsyningspligten i området. Det sker på udlejers regning, og så er det op til udlejer og lejer at afregne indbyrdes, indtil der bliver anmeldt flytning.

  Scroll ned for mere