Tilskud til energiforbedringer

Hvis du investerede energirigtigt, gav Vestforsyning tidligere tilskud. Tilskuddet blev givet til alle energibesparelser fra Energistyrelsens standardværdikatalog. Tilskuddet gjaldt alle private boliger, mindre virksomheder og offentlige institutioner med et forbrug under 100.000 kWh/år.

TILSKUDSORDNING ER OPHØRT

Vestforsyning har i en årrække ydet tilskud til energibesparelser som et led i Energiselskabernes Energispareindsats. Fra Vestforsynings side er ordningen ophørt pr. 31. december 2019. 

  Scroll ned for mere