Indefrysningsordningen

Den 23. september 2022 indgik et flertal i Folketinget en aftale om vinterhjælp - indefrysningsordningen - i forbindelse med de stigende energipriser.

Ordningen giver mulighed for indefrysning i 12 måneder, en afdragspause på et år med en efterfølgende afdragsperiode på 4 år. Ordningen gælder for den del af elregningen, der overstiger det fastsatte prisloft. Prisloftet på 0,80 kr. pr. kWh er sat med udgangspunkt i priserne for 4. kvartal 2021.

Ordningen træder i kraft 1. november 2022, hvorefter tilmelding til denne vil være muligt via selvbetjening.

I henhold til bekendtgørelse om indefrysningsordning, kan en allerede betalt energiregning ikke indgå i ordningen.

Vestforsyning opkræver et engangsgebyr på kr. 920,00 (momsfrit) pr. tilmelding til ordningen - uanset om du vælger at indfri med det samme, eller indgå i afdragsordningen.

>> Se vilkårene her

Vi vil løbende informere om ordningen her på hjemmesiden.

 

Gå til selvbetjening Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Har du fjernvarme fra Vestforsyning?

Da Vestforsynings priser på varme er væsentlig under det fastsatte prisloft, kan man som fjernvarmekunde ved Vestforsyning ikke gøre brug af indefrysningsordningen i forhold til varmeregningen.

Læs mere her

Hvor meget kan indefryses?

Du kan indefryse den del af din rene elpris, der overstiger 0,80 kr./kWh ekskl. moms, dit tillæg ekskl. moms og dit abonnement ekskl. moms for din elaftale, samt gebyret på 920,00 kr. for indefrysningsordningen.

Elpriserne er variable, eksemplerne er baseret på en estimeret pris. Abonnementsprisen er baseret på produktet SPOT, dette kan variere hvis du har et andet produkt.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

Beregningseksempel #1

Eksemplet er for et typisk parcelhus, bestående af en familie med 2 voksne og 2 børn.

  • Årsforbrug: 4.000 kWh
  • Rå elpris: 3,00 kr. ekskl. moms
  • Abonnement: 96 kr. ekskl. moms
  Uden indefrysning Med indefrysning
Forbrug inkl. abonnement 12.256 3.200
Netydelser, skatter og afgifter 4.131 4.131
Moms 4.097 4.097
I alt 20.484 11.428
Indefrosset beløb   9.056

Beregningseksempel #2

Eksemplet er for et typisk parcelhus, bestående af en familie med 2 voksne og 2 børn.

  • Aconto for ét kvartal: 1.000 kWh (årsforbrug 4.000 kWh)
  • Rå elpris: 3,00 kr. ekskl. moms
  • Abonnement: 24 kr. ekskl. moms
  Uden indefrysning Med indefrysning
Forbrug inkl. abonnement 3.064 800
Netydelser, skatter og afgifter 1.143 1.143
Moms 1.052 1.052
I alt 5.259 2.995
Indefrosset beløb   2.264

Beregningseksempel #3

Eksemplet er for en lejlighed eller et rækkehus bestående af 2 personer.

  • Årsforbrug: 1.800 kWh
  • Rå elpris: 3,00 kr. ekskl. moms
  • Abonnement: 96 kr. ekskl. moms
  Uden indefrysning Med indefrysning
Forbrug inkl. abonnement 5.568 1.440
Netydelser, skatter og afgifter 1.940 1.940
Moms 1.877 1.877
I alt 9.385 5.257
Indefrosset beløb   4128