Spørgsmål & svar

Om at skifte elselskab

Det er pærelet at skifte elselskab. Du skal blot udfylde bestillingsformularen, hvis du ønsker at blive kunde hos os, så hjælper vi dig – inklusiv korrespondancen med din gamle leverandør.

Ja. Din forbrugsmåler skal aflæses ved skifte af leverandør. Har du en fjernaflæst elmåler, finder vi selv tællerstanden. Er din elmåler IKKE fjernaflæst, modtager du et aflæsningskort med posten.

Ja, når du har din egen elmåler, har du også frihed til at vælge, hvem der skal levere el til dig – uanset om du ejer boligen eller bor til leje.

Fordelen ved at vælge Vestforsyning :Sinus El er blandt andet, at du får samlet både de faste afgifter og elforbrug på én samlet elregning.

Vestforsyning A/S ejer både et netselskab og et elselskab. Derfor kan du få én fælles regning for de to poster. Vælger du en anden leverandør, kan du opleve at få to forskellige elregninger.

Der går typisk 4-6 uger, inden leverancen fra Vestforsyning Service A/S begynder. Der bliver ikke slukket for strømmen, så du kan roligt sætte kaffe over, mens du venter.

Din gamle leverandør fortsætter med at sende el ud til dig, indtil leverancen fra Vestforsyning Service A/S begynder. Selve leverandørskiftet vil ske helt uden du mærker noget.

Medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen, er der en bindingsperiode på 6 måneder fra aftaleindgåelse. Herefter kan aftalen opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned ved henvendelse til Vestforsyning Service.

Opsiges aftalen uretmæssigt i løbet af de første 6 måneder, forbeholder Vestforsyning Service A/S sig ret til at opkræve et gebyr.

Du finder en oversigt over gebyrer her.

Du skal blot kontakte Vestforsynings kundeservice på tlf. 96 12 74 60 eller benytte kontaktformularen her, så skal vi nok hjælpe dig med blandt andet at foretage flytteaflæsning af forbrugsmåleren.

Vi skal helst høre fra dig senest tre arbejdsdage før flytning, så vi kan nå det hele.

Ja, det kan du - blot du giver os besked om det. Vestforsyning :Sinus El er et lokalt selskab som primært servicerer kunder i Holstebro Kommune.

Vi leverer også til kunder vest for Storebælt - kontakt kundeservice for nærmere oplysninger.

Hvis du ønsker at opsige din aftale, skal du kontakte Vestforsyning :Sinus El på tlf. 96 12 74 60.

Skal du flytte?

Kontakt kundeservice på telefon 9612 7460 og hør hvad du skal gøre.

Priser

Cirka 80 procent af din udgift til el går til dækning af faste udgifter i netselskabet og ikke mindst til betaling af afgifter og moms. Resten er den del af din elpris, som kan være forskellig fra leverandør til leverandør.

Der findes grundlæggende to slags prisaftaler for dit elforbrug: En fast pris og en variabel pris. Historisk set har produkter med variabel pris været nogle få ører billigere pr. kilowatt-time.

Vestforsyning Service A/S tilbyder produktet Vestforsyning :Sinus El, som er et produkt med variabel pris.

Du kan altid se vores aktuelle priser på Energitilsynets prisportal www.elpris.dk

El afregnes efter forbruget, som bliver opgjort i kilowatttimer. Det forkortes ofte kWh, som er den engelske betegnelse for kilowatt-time: "kilowatt hour".

Kilowatt er 1.000 watt (kilo = tusind). Så hvis du for eksempel har en 1.000 watt elradiator, som er tændt i præcis én time, har du brugt 1 kWh.

Vestforsyning Service A/S tilbyder produktet SPOTmåned, som er et produkt med en variabel pris pr. kWh, som altså kan skifte fra måned til måned. Produktets navn afspejler, at prisen bliver fastsat som et månedligt gennemsnit af spotprisen på Nordpool, som er den nordiske børs for elhandel.

Nej. Vi håndterer også opsigelse af aftalen hos din gamle leverandør.

Vær opmærksom på, at der kan være en bindingsperiode hos din gamle leverandør. Det kan koste et gebyr at opsige aftalen før tid.

Vestforsyning udsender aconto-opkrævninger én gang i kvartalet – altså fire gange om året – så der vil sjældent gå mere end to måneder, før du får den første regning.

Én gang om året – normalt i slutningen af januar – udsender vi en årsopgørelse for det år, der lige er slut. Hvis du har brugt mere el, end du har betalt aconto, får du en efterregning sammen med årets første aconto-regning. Og hvis du har sparet på energien i det gamle år og har brugt mindre el, end du har betalt aconto, bliver årets første aconto-regning tilsvarende mindre.

Hvis dit forbrug afviger væsentligt fra dine aconto-betalinger, kan vi regulere størrelsen på dine aconto-betalinger enten op eller ned. Det sker normalt kun én gang om året i forbindelse med årsopgørelsen.

Du kan løbende følge dit forbrug via app'en "VESTFORSYNING", som du kan hente gratis i App Store eller via Google Play. Du kan også logge ind på Selvbetjening ved at klikke her.

Forstå din regning

Se en gennemgang af de mest stillede spørgsmål omkring regninger fra os.

Ring mig op

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig.

  Scroll ned for mere
voetbalshirts kopen