Vestforsyning

Maabjerg BioEnergy

MBE_500x333.jpg

 

Maabjerg BioEnergy er et anlæg for bioenergi af hidtil usete dimensioner. Anlægget er i stand til at håndtere store mængder gylle og affald fra fødevareindustrien, som igennem en kompliceret proces bliver omdannet til varme, elektricitet og forskellige næringsstoffer, som evt. kan anvendes til videresalg.

 

Projektet tager sit udgangspunkt i landbrugets stigende behov for at minimere udledningen af fosfor og kvælstof. Med etableringen af anlægget ventes mængden af disse stoffer at kunne nedbringes betragteligt, samtidig med at biogasproduktionen kan udnyttes i energiproduktion til gavn for hele lokalområdet.

 

Anlægget fortrænger 50.000 tons CO2 De 20.000 fra energiproduktionen og de sidste 30.000 tons gennem reduceret emission af CO2 ekvivalenter direkte på landbrugsbedrifterne i form af mindre udledning af metan. Et fænomen der nok er mest kendt fra sagen om afgift på ko-prutter.

 

Du kan læse meget mere om Maabjerg BioEnergy på anlæggets hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig nyhedsbrevet.